ติดต่อ

ที่อยู่
69/2 หมู่ 4 วงแหวนรอบกลาง
ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50000

อีเมล
info@scpoly.com
sc.poly@gmail.com

โทรศัพท์
โรงงาน: 053 424 219
มือถือ: 08 1594 7587

สมชาย มณีสวัสดิ์วงศ์ (ผู้จัดการ)
08 9556 2580

โรงงาน: 053 424 219
มือถือ: 08 9556 2580